Pirkimo - pardavimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS
1. Sąvokos
1.1. Taisyklės – prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje „DABUS.LT“ susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas – UAB „Mandarino agentūra“, įmonės kodas 164194049, adresas Liepų g. 64C, Klaipėda, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas agentura@mandarino.lt
1.3. Pirkėjas – asmuo įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje „DABUS.LT“.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
2.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia užsakymą patirtinantį mygtuką.
3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „DABUS.LT“ Pirkėjas privalo pateikti užsakymo vykdymui reikalingus duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.
3.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
3.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
3.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už užsakytas prekes per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas gali būti anuliuojamas.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingus duomenis prekių užsakymo formoje. Pasikeitus pateiktiems duomenims (adresui, telefono nr., el. pašto adresui ir kt.) Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją.
4.3.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo pardavimo sutarties ir grąžinti įsigytą prekę Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
4.3.1 Prekė grąžinama vadovaujantis svetainės „DABUS.LT“ prekių grąžinimo taisyklėmis.
4.3.2 Apie prekių grąžinimą Pirkėjas informuoja Pardavėją raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita.
4.3.3. Prekė grąžinama Pardavėjui originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Prekė turi būti nauja, nenaudota, pilnos komplektacijos. 
4.3.4. Pardavėjui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 3 darbo dienas Pirkėjui grąžinama prekės kaina. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis „DABUS.LT“ elektroninės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų „DABUS.LT“ elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per 2-5d.d.
5.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui interneto parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.
6. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
6.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
6.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuve "DABUS.LT".
6.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Tik gavus apmokėjimą už prekes, bus formuojamas prekių siuntinys.
6.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas gali būti anuliuojamas.
7. Prekių pristatymas
7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatyta pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos kitos nei užsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
7.7. Siunčiant prekes į užsienį, prekių pristatymo terminai ir kainos gali kisti. Apie pokyčius nedelsiant informuojamas Pirkėjas.
8.Prekių savybės
8.1. Kiekvienos, „DABUS.LT“ elektroninės parduotuvės, parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme. Nuotraukose vaizduojamos prekės nebūtinai įeina į parduodamos prekės komplektaciją.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjo užsakytos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9. Dovanų kuponai
9.1. Pardavėjas, internetinėje parduotuvėje „DABUS.LT“, siūlo Dovanų kupono įsigijimo galimybę.
9.2. Dovanų kuponu, pirktu el. parduotuvėje, galima atsiskaityti TIK el. parduotuvėje „DABUS.LT“
9.3. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
10.Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
10.1. Pardavėjas gali vienašališkai keisti šių Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi „DABUS.LT“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
10.2. Šios prekių pirkimo ir pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.3. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.